Kao što je poznato, Vlada Republike Hrvatske na 140. sjednici 6. veljače 2014.godine utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave te ga uputila u saborsku raspravu.

Ovim se prijedlogom između ostalog, predviđa ustrojavanje pet Ureda državne uprave numerički označenim brojem I – V sa pripadajućim područje.

Tako po ovom prijedlogu Ured državne uprave II ustrojava se za područje Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije.

Predlagač, odnosno Vlada Republike Hrvatske, obrazlaže potrebu spajanja ureda državne uprave motivima kao što su omogućavanje dekoncentracije poslova državne uprave, unaprjeđenje usluga građanima i drugim strankama te ostvarenje ušteda. Već od samog izlaska u javnost ovog prijedloga koji je prošao prvo čitanje u Hrvatskom saboru, pojavile su se prve reakcije, od onih da se ovim prijedlogom stvara nova regionalna podjela Hrvatske, do spekulacija gdje će biti sjedišta tih novih ureda državne uprave. To tim više što u samom prijedlogu nije izrijekom navedeno gdje se nalaze sjedišta tih novoustrojenih ured državne uprave, a iz dosada provedene javne rasprave to ne moraju biti sadašnji regionalni centri poput Osijeka, Splita, Rijeke i drugih centara.

Bez obzira na vidljivu neinventivnost Ministarstva uprave u predlaganju nazivlja samog ureda državne uprave ovdje naznačenih brojem I – V te očitu bojazan samog ministarstva, a time i Vlade da se upusti u određivanje sjedišta tih ureda na možebitne reakcije sa terena, više je nego očito da je i ovaj prijedlog zakona samo jedan u nizu propisa koji su u posljednje vrijeme proizašli iz očito konfuzne kuhinje vladajuće Kukuriku koalicije te predstavljaju još jedan eksperiment poput onog o reorganizaciji pravosudnog sustava.

Ponovno se dakle, unatoč važećem Ustavu i Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Zakonu o područjima županija, općina i gradova zanemaruje činjenica postojećeg upravnog ustroja države kojeg čini 20 županija.

Bilo bi daleko bolje da se u samom početku Kukuriku koalicija uhvatila u koštac sa toliko najavljivanom novom administrativnom podjelom Hrvatske te smanjivanja broja JLS svih razina. Očito za to ni u samoj Koaliciji ni među njezinim članovima nema jasnih političkih stavova i da je to za njih ipak pretvrd orah sa suviše rizika.

Stoga je puno lakše ovakvim parcijalnim i nekonzistentnim potezima Koalicije po sistemu „ako prođe prođe“ provući još jedan zakon, koji na terenu ima itekako brojne posljedice ma koliko se predlagač trudio dokazati da je predloženo rješenje bolje od postojećeg.

No, bilo kako bilo, kad već nema neke ozbiljne analize i argumentacije koje bi opravdali novi ustroj ureda državne uprave, osim već pomalo otrcanih floskula o modelu koji je racionalan, boji za građane i kojima se postižu uštede, i kad nema niti prijedloga samog predlagača o sjedištu novih ureda, kao župan Virovitičko-podravske županije predlažem da sjedište Ureda državne uprave II sa obuhvatom Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko–posavske, Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije bude u VIROVITICI.

Isto tako molim saborske zastupnike SDP-a s područja Virovitičko-podravske županije, budući da zima polako prolazi, da se probude iz zimskog sna i naprave nešto za stanovnike ove županije i podrže ovaj prijedlog, a ne da podržavaju odluke Vlade kojima se nastoje ukinuti sve institucije na štetu ljudi koji ovdje žive.

Župan
Tomislav Tolušić