U ponedjeljak na 3. sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije Klubovi vijećnika HDZ, HSS, HSLS, HSP AS i BUZ tražit će da se usvoji “Deklaracija o položaju, regionalnom statusu i jedinstvenosti Virovitičko-podravske županije kao jedinice regionalne samouprave”. Prema riječima župana Virovitičko-podravske županije Tomislava Tolušića razlog donošenja Deklaracije su najavljene izmjene politike upravljanja regionalnim razvojem na način da se u pravni sustav RH uvedu novi modeli upravnog ustroja kojima se kao jedinice regionalne samouprave uz županije uvode i regije. Stoga, smatra Tolušić, Županijska skupština Virovitičko-podravske županije dužna je, kako bi se osigurala u slučaju da se kao posljedica ustavnih promjena ukinu županije, tražiti od Hrvatskog sabora da sjedište Slavonske regije bude u Virovitici. Jedan od razloga tomu stoji u činjenici kako je sjedište stare Virovitičke županije 1875. godine, koja je obuhaćala područja dotadašnje Osječke i Đakovačke županije, bilo baš u Virovitici. Takvo stanje trajalo je do 1918. godine.

U Deklaraciji, između ostaloga stoji kako je za Virovitičko-podravsku županiju u potpunosti neprihvatljiv predloženi model „planskih područja“ iz Nacrta prijedloga Zakona o regionalnom razvoju odnosno pojam regije kako je to navedeno u prijedlogu Ustavnih promjena o kojima je u tijeku rasprava u Hrvatskom saboru. Također je ocijenjeno da se ovim predloženim ustavnim i zakonskim rješenjima direktno zadire u samostalnost jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja je zajamčena člankom 136. Ustava Republike Hrvatske i Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi.