Industrijsko-obrtnička škola Slatina je na natječaju Ministarstva poduzetništva i obrta u sklopu projekta „opremanje praktikuma obrtničkih strukovnih škola“ koji je bio objavljen u travnju ove godine dobila novčana sredstva za opremanje praktikuma.

Na natječaj za bespovratna sredstva mogle su se prijaviti samo srednje strukovne škole. Ukupan iznos od 46.000,00 kuna koje je Industrijsko-obrtnička škola Slatina dobila putem natječaja nije dovoljan za zatvaranje financijske konstrukcije cijelog projekta.

Kako je Odlukom Vlade Republike Hrvatske o smanjenju potrebnih sredstava za financiranje rada škole škola ostala bez iznosa kojim bi pokrili troškove PDV-a, Virovitičko-podravska županija će podmiriti iznos od 11.500,00 kn kako bi se uspješno nabavila potrebna planirana oprema za praktikum i ispunili svi uvjeti Projekta.