Danas je u Maloj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana konferencija za novinare s temom odobrenih EU projekata u vrijednosti 5,5 milijuna Eura. Konferenciju su održali župan Tomislav Tolušić i ravnateljica VIDRA-e Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije Sanja Bošnjak. Na 3. natječaj za prijavu projekata za financiranje bespovratnim sredstvima EU iz IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska u ožujku 2012. pristiglo je 154 projekta, a ukupno je odobreno 39 projekata vrijednosti 20,7 milijuna Eura. Za područje Virovitičko-podravske županije odobreno je 5 projekata ukupne vrijednosti 5.572.698 Eura.

Župan Tolušić predstavio je dva projekta. Prvi je, onaj najvrjedniji, u suradnji Virovitičko-podravske županije, Grada Szentlorinca i Razvojnom agencijom VIDRA, ukupne vrijednosti 2.115.973 Eura, kojim će se obnoviti dvorac u Kapela Dvoru u Turističko-edukacijski centar kao središnja točka biciklističkih staza. Staze koje će biti označene su na područjima Pitomača – Terezino Polje, Kapela Dvor – Virovitica te Lukač – Budakovac. Vrijednost projekta na hrvatskoj strani je 1.119.838 Eura. Tolušić je tom prigodom izjavio da će u sklopu projekta u dvorcu Kapela Dvora biti Turističko-edukacijski centar sa 20 smještajnih jedinica i raznim popratnim sadržajima vezanim za razvoj biciklizma, ali i turizma općenito.

Projekt u sklopu kojeg se također planira izgradnja i označavanje biciklističkih staza je ukupne vrijednosti 1.634.192 Eura, a nositelji su Hrvatske Vode i VIDRA – agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije u suradnji s Mađarskim vodama. Biciklističke staze raditi će se po nasipu rijeke Drave od Čađavice i Sopja prema Gradini i Terezinom Polju.

Ravnateljica VIDRA-e Sanja Bošnjak predstavila je tri preostala odobrena projekta koji su rezultat rada i povezivanja s partnerima koji su imali dobre ideje i potencijal za razvoj turističkih projekta. U suradnji s Gradom Orahovicom izrađen je projekt „Vinske priče“ koji povezuje vinorodno područje grada Orahovice, Villanya i Iloka. Nositelj projekta je grad Orahovica, a ukupna vrijednost projekta je 411.839 Eura. U sklopu projekta održat će se 3 festivala vina i rekonstruirati vinska cesta u dužini od 2,7 kilometara.

Sljedeći projekt je turističko-kulturna ruta Carskom željeznicom Szentlorintz-Slatina-Našice do održivog turizma, koja će povezivati navedene gradove. Nositelj projekta je Grad Slatina, a njime će se završiti obnova Zavičajnog muzeja u Slatini uključujući i sobu Milka Kelemena za njegovu ostavštinu. Isto tako obnovit će se muzej u Szentlorincu i nabaviti oprema za muzej u Našicama. U sva tri grada upriličit će se turističke manifestacije  i izložbe vezane za razdoblje djelovanja ove carske željeznice čiji ostaci i danas postoje u Slatini, Našicama i Szentlorinzu. Ukupna vrijednost projekta je 374.422 Eura.

Ravnateljica Sanja Bošnjak predstavila je i projekt Udruge Zelenih iz Osijeka, Parka prirode Papuk i Nacionalnog parka Drava Dunav iz Mađarske pod nazivom „Dvije rijeke – jedna planina za održivi turizam u području Drave, Dunava i Papuka“. U ovom projektu Park prirode Papuk će  napraviti dječje igralište na Jankovcu s učionicom za školu u prirodi i šetačkom stazom za osobe s invaliditetom. Na orahovačkom dijelu Parka prirode  na jahačkoj stazi napravit će 3 odmorišta za konje i jahače te nekoliko planinskih kuća na vrhu Točak i na području Gornjih Meljana uz označavanja šetačkih, jahačkih i planinarskih staza. Ukupna vrijednost ovih ulaganja  u Parku prirode će biti 159,774 Eura.