UstrojPravilnikom o rasporedu sredstava za građenje i izvanredno održavanje Županijskim upravama za ceste u 2015. godini prvobitno je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, od zakonske naknade koja se ostvaruje iz naknade za motorni benzin i ostala pogonska goriva, trebala namijeniti 120 milijuna kuna. Od tog iznosa Županijskoj upravi za ceste Virovitičko-podravske županije pripadao je iznos od 4,5 milijuna kuna.

Na temelju navedenih sredstava v.d. ravnatelja ŽUC-a Bruno Perkec sa svojim je suradnicima izradio program velikih investicija koje je trebalo realizirati u ovoj godini od kojih se kao značajnije investicije izdvojaju sanacija klizišta u naselju Duzluk, sanacija mosta u Čađavici, modernizacija makadamskih cesta na području općine Suhopolje, rekonstrukcija raskrižja u naselju Sopje, te ostali radovi predviđeni Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2015 godini.

– Međutim, nedavnom objavom u Narodnim novinama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o Rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta svim županijskim upravama u 2015. godini ova su sredstva ukinuta, pa tako i našoj upravi planiranih 4,5 milijuna kuna. Uz već ionako prepolovljena sredstva koja su do 2013. godine koja su do tada iznosila 240 milijuna kuna, kada je naš ŽUC dobivao 10,5 milijuna kuna za izvanredno održavanje i modernizaciju cesta, ove godine sve aktivnosti po pitanju toga biti će zaustavljene – naglasio je Bruno Perkec.

Županijska uprava za ceste Virovitičko-podravske županije upravlja i održava 685,10 kilometara cesta, te im sada preostaje samo redovno održavanje (košnja trave, zamjena prometne signalizacije, izrada horizontalne signalizacije).

– Ova odluka Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture direktno utječe na kvalitetu cestovne infrastrukture na području Virovitičko-podravske županije, što će u konačnici dovesti do većeg broja nesreća, ali nažalost i smrtnih slučajeva. Nerazboritom i nesuvislom odlukom koja utječe na proračun održavanja i modernizacije županijskih cesta još jednom je narušena na sigurnost i blagostanje građana ove županije – dodao je župan virovitičko-podravski Tomislav Tolušić.